Parkeergarages, wat moeten we ermee?

Enkele weken geleden verscheen er in het Algemeen Dagblad een artikel met de naam ‘Parkeren levert de stad minder geld op’. In dit artikel worden statistieken gedeeld over de teruglopende inkomsten uit parkeergarages voor verschillende gemeenten in de Randstad.

Minder inkomsten uit parkeergarages

In het jaar 2014 is voor veel gemeenten een einde gekomen aan de periode van forse groei in inkomsten uit parkeergarages. In het verleden waren parkeergarages voor gemeente vaak een ‘melkkoe’, een welkome bron van inkomsten. Door de constante groei van de autobranche zijn, met name in de jaren ‘80, veel grote parkeergarages gebouwd met als doel de groeiende behoefte aan parkeerplaatsen te beantwoorden.
Tegenwoordig staan in deze parkeergarages echter steeds meer parkeervakken leeg en worden parkeergarages door gemeenten meer en meer als ‘last’ ervaren. Voor het eerst in jaren komt er minder binnen dan het jaar daarvoor. Rotterdam, dat in deze regio het meest verdient aan parkeren, haalde vorig jaar ruim 61 miljoen euro binnen. Dat is 1 miljoen euro minder dan in 2013.
lege parkeerplaats
Er is in het verleden veel geld betaald om deze immense gebouwen te realiseren. Die moeten worden terugverdiend. En daarbij hebben gemeenten te maken met stijgende onderhoudskosten. Dat kan bijna niet goed gaan, hoor ik u denken.

Waar komt de stagnatie vandaan?

De belangrijkste reden voor de stagnatie in inkomsten uit parkeergarages ligt voor de hand; er wordt minder geparkeerd in het centrum. Redenen die hiervoor worden aangevoerd zijn de welbekende crisis, de stijging van het aantal reizigers met het openbaar vervoer en het feit dat steeds meer consumenten online aankopen doen. En daardoor de deur niet uit hoeven.

Hoe nu verder?

Wanneer de huidige lijn zich doorzet en parkeergarages steeds meer leeg komen te staan ontstaat een ongezonde financiële situatie voor gemeenten en parkeergaragehouders. Eén van de eerste reflexen van veel gemeenten om de stijgende kosten op te vangen is het verhogen van de parkeertarieven. 4 op de 10 gemeenten heeft dit het afgelopen jaar gedaan.

1. Tarieven verlagen!

Jildau Schuilenburg, secretaris Vestigingszaken Detailhandel Nederland zegt hierover: “Het is onvoorstelbaar dat er nog steeds gemeenten en parkeerexploitanten zijn die de tarieven verhogen. Juist in voor de detailhandel zware tijden zouden deze partijen er goed aan doen om de tarieven te verlagen. Dat stimuleert de lokale economie en komt de leefbaarheid van de binnenstad ten goede.” Detailhandel Nederland maakt zich samen met onder meer de ANWB dan ook hard voor ‘betalen per minuut’. De klant betaalt dan alleen voor de daadwerkelijke parkeertijd en parkeergarages kunnen op die manier beter met elkaar worden vergeleken.

2. Verkeerscirculatieplan

Een probleem waar veel parkeergarages mee kampen is dat ze niet of onvoldoende zichtbaar zijn voor automobilisten. Het opstellen van een verkeersregulatieplan op basis van inzichten uit statistieken is dan ook één van de meest voor de hand liggende oplossingen. Met als doel automobilisten en andere reizigers op een eenvoudigere manier naar parkeergarages te leiden. Een product als de Mobility Portal van de Amsterdam ArenA en BeSite is daar een goed voorbeeld van.

3. Bold Tendencies?

Een derde mogelijkheid is om de beschikbare ruimte in een parkeergarage op een andere manier te gebruiken. Een leuk voorbeeld daar is Bold Tendencies in de wijk Peckham in Londen. Een 10 verdiepingen hoge parkeergarage uit de jaren ‘80 dat is omgeturnd tot een creatief broeinest voor artiesten, architecten, schrijvers en veel meer.
lege parkeergarages
Of dat de toekomst is? Ik weet het niet. Wat ik wel zeker weet is dat er de komende jaren veel gaat veranderen in de branche van parkeergarages. En daar leveren wij graag een bijdrage aan.

Hebben we je interesse?

Waarmee kan ik jou helpen? Ik ga graag met je in gesprek om te komen tot online resultaat.

 

Hebben we je interesse?

Zoeken