Smart Industry studenten bezig met Cyber Security

Security is een thema dat actueel is. Veel bedrijven die bezig zijn met hun online strategie komen erachter dat hun security beleid niet volledig is en hebben geen directe oplossing om dit te realiseren. Dit heeft ons laten nadenken over de huidige situatie bij onze klanten. Om de huidige situatie zo zorgvuldig mogelijk in kaart te brengen, worden we ondersteund door twee informatica studenten van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen.

De studenten, genaamd Tamer Canki en Sjuul Föllings zijn twee informatica studenten met het profiel ‘Infrastructure & Security Management’. Dit profiel specialiseert zich in het in kaart brengen en adviseren wat betreft de gehele netwerk infrastructuur en beveiliging van een bedrijf. Tamer & Sjuul werken de komende maanden mee om de beveiliging te peilen in samenwerking met enkele klanten, in het kader van de minor ‘Smart Industry’. Dit is een minor die vooral gaat over de processen binnen smart-bedrijven en hoe deze processen (veilig) geoptimaliseerd kunnen worden.

Wij gaan in samenwerking met deze twee studenten ervoor zorgen dat wijzelf en ook onze klanten zichzelf beter kunnen bewaken door onze producties volledig onder de loep te nemen. Hierbij wordt gekeken naar de veiligheid van onze sites, shops en applicaties, maar ook de wijze waarop koppelingen met andere systemen zijn gerealiseerd. Met behulp van de resultaten uit dit onderzoek kunnen wij procesmatig te werk gaan bij toekomstige projecten en onze huidige producties verbeteren. De resultaten uit de onderzoeken van de studenten worden opgeleverd in de vorm van een adviesrapport met aanbevelingen.

Hebben we je interesse?

Waarmee kan ik jou helpen? Ik ga graag met je in gesprek om te komen tot online resultaat.

 

Hebben we je interesse?

Zoeken