Smart cities en hun inwoners

Mijn doel was om meer inzicht te krijgen in innovatieve oplossingen voor slimmere steden. Hierbij lag mijn focus op het gebied van mobiliteit en big data. In de gesprekken, lezingen en op verschillende beursstands vielen mij een aantal zaken op.
Belangrijkste was dat grote, corporate organisaties zich voornamelijk richten op de zogenaamde decision-makers binnen overheden en organisaties. Zij bieden voornamelijk data platforms, dashboards en andere overzichtsschermen die het voor beleidsmakers gemakkelijker moeten maken om tot besluiten te komen. Prachtige, geanimeerde demo’s van steden en al hun data die je kunt verzamelen; grote vraag blijft welke stad ook al écht op basis van deze informatie tot besluiten komt. Het zal vast niet lang meer duren.

traffic management Barcelona

De kleinere ondernemingen, waaronder veel start-ups, zijn vooral bezig met de eindgebruiker. De reiziger, de automobilist… de inwoner van de stad. Zij kunnen dankzij een ontwikkelde app of site eenvoudig een parkeerplek betalen, hun OV-chipkaart met hun smartphone opladen of de actuele luchtkwaliteit bekijken. Vaak worden hierbij oplossingen geboden voor vrij specifieke wensen of problemen die inwoners kennen.

Koppeling decision-maker en tools voor eindgebruiker

Opvallend vond ik dat de koppeling tussen de dashboards voor decision-maker’ en de tools voor eindgebruiker nauwelijks gemaakt wordt. Hier liggen volgens mij kansen. Inwoners kunnen met hun gedrag ook zelf data opleveren (user data) en een besluit dat wordt genomen, maakt dat inwoners ook geïnformeerd en gestuurd moeten worden in hun gedrag. Daarnaast zijn het veel losstaande applicaties en ligt het veld voor verdere integraties nog open.

Smart Cities

De praktijkvoorbeelden die worden getoond zijn vaak pilots, demo’s en kleinschalige projecten. Wel mooi om te zien hoe steden actief bezig willen met nieuwe technologieën, nu ook andere steden laten zien dat zij het stap-voor-stap durven. Agile aanpak is hierbij een codewoord dat geregeld werd uitgesproken; probeer iets, kijk hoe het werkt en ga dan (pas) verder met uitrollen. In plaats van het direct aanschaffen van de ‘totale oplossing die direct werkt’.
Overheden, maar ook veel corporates, moeten hier aan wennen. Het vergt niet alleen een andere kijk van inwoners op overheden, maar ook andere teams en medewerkers. Deze Agile aanpak tezamen met het open veld rondom het informeren en sturen van de inwoners, biedt ook ons een kans om hierin te blijven groeien.
Tenslotte… Smart City is een blijvend thema voor de komende jaren. Waar Barcelona al enkele jaren een basisplek is voor het Smart City Congres, krijgen nu ook steden als New York, Beijing en Mexico Stad hun eigen versie. Ik ben erg benieuwd naar de oplossingen en praktijk voorbeelden die de komende jaren worden geboden.

Hebben we je interesse?

Waarmee kan ik jou helpen? Ik ga graag met je in gesprek om te komen tot online resultaat.

 

Hebben we je interesse?

Zoeken