Hoe waarborgen jullie de privacy?

Privacy is een grondrecht. En een voorwaarde om vrij te zijn in wie je bent en wat je doet. Je hebt zeggenschap over je eigen persoonsgegevens en deze mogen niet misbruikt worden.

Om iedereen beter te informeren over de rechten en plichten betreffende het gebruik van persoonsgegevens, door overheden, bedrijven en/of andere organisaties is op 28 januari 1981 het Dataprotectieverdrag getekend. Deze dag is nu uitgeroepen tot jaarlijkse Dag van de Privacy, een mooi moment om te evalueren of de AVG het gewenste effect heeft.

Want zonder dat je er misschien van bewust bent laat je je gegevens ‘overal’ achter. Nederlanders maken zich dan ook zorgen over hun privacy. Uit onderzoek is gebleken dat 94% van de mensen in Nederland zich zorgen maakt over de bescherming van hun persoonsgegevens.

De huidige AVG wet geldt inmiddels alweer een aantal jaren en gaat over het rechtmatig omgaan van deze persoonsgegevens. Als organisatie ben je verplicht om zorgvuldig om te gaan met de persoonsgegevens die je verwerkt. Dit is vaak vastgelegd in een protocol of een gegevensbeschermingsbeleid.

Hierin staat hoe je omgaat met gegevensbescherming en hoe je de AVG naleeft.
Persoonsgegevens mogen alleen verzameld worden met een gerechtvaardigd doel en de persoon moet toestemming gegeven hebben.

Hoe gaan wij om met persoonsgegevens?
Wij vinden verwerking van onze klantgegevens en onze eigen gegevens zeer belangrijk. Bewustwording speelt ook een grote rol. We hebben de gegevensverwerking in onze organisatie in kaart gebracht en gedocumenteerd in een protocol.
Op deze manier is iedereen op de hoogte en wordt er verantwoordelijkheid gecreëerd.

Ook hebben wij met onze klanten Verwerkersovereenkomsten afgesloten. Hierin zijn afspraken gemaakt over het verwerken van persoonlijke gegevens en hoe om te gaan met het recht dat je ‘vergeten mag worden’. Dit betekent voor ons ook dat we hier rekening mee houden in onze applicaties, shops en sites. Een onderwerp dat in de toekomst alleen maar belangrijker wordt en dus goed om hierbij stil te staan met jouw IT partners.

Wil je meer weten over AVG en hoe hiermee om te gaan in jouw site of shop? Kijk dan eens op autoriteitpersoonsgegevens.nl/persoonsgegevens-op-internet of volg een cursus over dit thema.

Hebben we je interesse?

Waarmee kan ik jou helpen? Ik ga graag met je in gesprek om te komen tot online resultaat.

 

Hebben we je interesse?

Zoeken