Wat kun je nu al met AI?

Kunstmatige intelligentie bestaat al enige tijd, maar heeft de laatste maanden veel aandacht gekregen door het openbaar maken van ChatGPT. Hiermee is het inzetten van deze technologie ook beschikbaar gekomen voor een breed publiek. Je kunt nu iedere vraag of opdracht die in je opkomt intypen bij ChatGPT en er komt een antwoord. Dat antwoord heeft  de machine  bedacht aan de hand van ‘het hele internet’ dat het tot en met september 2021 heeft opgeslorpt. In gesprekken met klanten merken wij dat AI en ChatGPT ook vaak langskomt, maar dan ook direct met de vraag “en wat hebben wij hieraan?”. Vandaar deze blog om hier een stukje verduidelijking te kunnen geven en waarover we graag met jou verder in gesprek gaan als je meer wilt weten of ervaring wilt opdoen.

Om te beginnen klinkt AI voor veel mensen hetzelfde als “algoritmen”, maar hier zit toch een duidelijk verschil. Wat is dit verschil? Dat vragen we natuurlijk aan ChatGPT 🙂 

Wat is het grote verschil in het toepassen van kunstmatige intelligentie of algoritmen?

Het grote verschil in het toepassen van kunstmatige intelligentie (KI) en algoritmen ligt in de complexiteit van de taken die ze kunnen uitvoeren en de mate van menselijke intelligentie die ze kunnen benaderen.

Algoritmen worden vaak gebruikt voor het uitvoeren van specifieke taken die precies gedefinieerde stappen volgen. Ze zijn doorgaans ontworpen om een specifiek probleem op te lossen en hebben een vaststaande set van regels of instructies om dat te doen. Algoritmen kunnen zeer efficiënt zijn in het uitvoeren van repetitieve of gestructureerde taken, zoals het sorteren van gegevens, het uitvoeren van wiskundige berekeningen of het uitvoeren van simpele taken in computersystemen.

Aan de andere kant richt KI zich op het creëren van systemen die intelligent gedrag kunnen vertonen, vergelijkbaar met menselijke intelligentie. KI-systemen kunnen leren, redeneren, beslissingen nemen en zich aanpassen aan veranderende omstandigheden. Ze zijn in staat om complexe taken uit te voeren waarvoor het nodig is om informatie te interpreteren, patronen te identificeren en inzichten te genereren uit grote hoeveelheden gegevens. KI maakt gebruik van algoritmen, zoals machine learning en deep learning, om deze taken uit te voeren, maar gaat verder dan strikte instructies door te leren en zich aan te passen aan nieuwe situaties.

Het toepassen van KI biedt mogelijkheden voor geavanceerde automatisering, datamining, patroonherkenning, voorspellingen en besluitvorming in complexe omgevingen. Het kan helpen bij het oplossen van problemen waarvoor het nodig is om ongestructureerde gegevens te begrijpen, zoals afbeeldingen, spraak of natuurlijke taal. KI-systemen kunnen ook inzichten genereren, patronen ontdekken en complexe relaties identificeren die niet direct voor de hand liggen.

Kort gezegd kun je met AI veel meer dan met algoritmen en is het vooral inzetbaar bij het geautomatiseerd uitvoeren van complexere taken. Dit biedt dus ook veel meer mogelijkheden, maar dan nog blijft het misschien wat abstract. Want wat kun je dan echt met AI vandaag de dag?

Noem eens een concreet voorbeeld hoe AI op dit moment wordt ingezet in een maakbedrijf?

Een concreet voorbeeld van hoe kunstmatige intelligentie (KI) momenteel wordt ingezet in een maakbedrijf is predictive maintenance, oftewel voorspellend onderhoud. Voorspellend onderhoud is een benadering waarbij KI-technieken worden gebruikt om het onderhoud van machines en apparatuur te optimaliseren.

In een maakbedrijf zijn machines en apparatuur essentieel voor de productieprocessen. Het uitvallen van machines kan leiden tot ongeplande stilstand en productieverlies. Traditioneel onderhoud is meestal gebaseerd op een tijdschema of reageert op storingen nadat ze zich hebben voorgedaan. Dit kan inefficiënt zijn, omdat sommige machines mogelijk te vaak of te weinig worden onderhouden, wat leidt tot verhoogde kosten of onverwachte uitval.

Met behulp van KI kunnen maakbedrijven voorspellende modellen ontwikkelen die machinegegevens, zoals trillingspatronen, temperatuurmetingen, geluidssensoren, stroomverbruik en andere relevante parameters, analyseren. Deze modellen kunnen patronen en anomalieën in de gegevens identificeren en voorspellen wanneer een machine waarschijnlijk storingen zal vertonen of onderhoud nodig heeft.

Door voorspellend onderhoud toe te passen, kan een maakbedrijf proactief reageren op potentiële problemen. Het maakt het mogelijk om onderhoudstaken te plannen op basis van de voorspelde behoeften, zodat machines efficiënter kunnen worden gebruikt en stilstandtijden worden geminimaliseerd. Dit kan leiden tot kostenbesparingen, verhoogde operationele efficiëntie en verminderde productieverliezen.

Daarnaast kan KI ook worden toegepast op andere gebieden in een maakbedrijf, zoals kwaliteitscontrole, optimalisatie van de supply chain, het voorspellen van de vraag en het verbeteren van productieprocessen. Deze toepassingen kunnen helpen bij het verbeteren van de algehele productiviteit, efficiëntie en concurrentiepositie van het maakbedrijf.

Dit voorbeeld van een concrete toepassing kun je jezelf vast goed voorstellen en misschien heb je er (onbewust) al wel mee te maken gehaf of pas je het zelf al toe. Maar dit zijn dan vaak nog complexe systemen die je moet implementeren in je organisatie. ChatGPT is een voorbeeld dat er ook online diensten zijn die je na een kleine registratie direct kunt gebruiken. En zo zijn er nog meer voorbeelden die je direct kunt inzetten in je dagelijks werk.

Noem eens 5 voorbeelden van online diensten met AI die je direct kunt gebruiken voor je dagelijks werk.

Er zijn verschillende online diensten met kunstmatige intelligentie (AI) die je direct kunt gebruiken voor je dagelijks werk. Hier zijn vijf voorbeelden:

1. Digitale assistenten: Digitale assistenten zoals Siri, Google Assistant, Amazon Alexa of Microsoft Cortana maken gebruik van spraakherkenning, natuurlijke taalverwerking en AI om je te helpen bij het uitvoeren van taken, zoals het stellen van vragen, het plannen van afspraken, het verzenden van berichten, het zoeken naar informatie en nog veel meer.

2. E-mailfilters: E-maildiensten zoals Gmail maken gebruik van AI om automatisch e-mails te filteren en te categoriseren, zoals het markeren van spam, het identificeren van belangrijke berichten of het sorteren van e-mails in verschillende mappen op basis van hun inhoud of afzender.

3. Slimme agendaplanning: AI-aangedreven agendaplanningstools, zoals x.ai en Clara, kunnen je helpen bij het plannen van vergaderingen door e-mails te interpreteren, beschikbaarheid te controleren en automatisch afspraken in te plannen zonder heen en weer te hoeven mailen.

4. Automatische transcriptie: Online diensten voor automatische transcriptie, zoals Otter.ai of Rev, maken gebruik van spraakherkenning en AI om gesproken audio of video om te zetten in geschreven tekst. Dit kan handig zijn voor het maken van notities tijdens vergaderingen, interviews of het opstellen van transcripties.

5. Taakbeheer en samenwerking: Tools zoals Trello, Asana of Monday.com maken gebruik van AI om taken te organiseren, workflow te beheren, deadlines te beheren, teamcommunicatie te vergemakkelijken en projectvoortgang te volgen. Ze kunnen ook intelligente suggesties bieden voor het toewijzen van taken of het prioriteren van werk op basis van gegevensanalyse.

Een aantal van deze diensten gebruiken wij zelf ook, zoals Gmail en Monday. En het werkt ook nog echt! Het kost soms even tijd om zaken goed in te richten en je moet echt je best doen om alle gegevens altijd netjes bij te houden in de systemen, maar dan merk je al snel dat het systeem voor jou gaat werken. Maar.. er is nog veel meer! Neem als voorbeeld ons eigen vakgebied van online marketing. Wat kan AI hierin betekenen, vroeg ik aan ChatGPT.

Noem eens 3 online AI tools die je kunt inzetten voor marketing.

Hier zijn drie online AI-tools die je kunt inzetten voor marketingdoeleinden:

1. Chatbots: Chatbots maken gebruik van AI en natuurlijke taalverwerking om geautomatiseerde gesprekken met gebruikers te voeren. Ze kunnen worden geïmplementeerd op websites, sociale media of messaging-platforms en kunnen helpen bij het beantwoorden van veelgestelde vragen, het bieden van klantenservice, het genereren van leads of het verstrekken van gepersonaliseerde aanbevelingen. Populaire chatbotplatforms zijn bijvoorbeeld Chatfuel, ManyChat en Dialogflow.

2. Personalisatieplatforms: AI-aangedreven personalisatieplatforms helpen marketeers bij het creëren van gepersonaliseerde gebruikerservaringen op basis van gedragsgegevens, demografische gegevens en voorkeuren van gebruikers. Deze platforms kunnen dynamische inhoud, aanbevelingen en aanbiedingen tonen op websites, e-mails, advertenties en andere marketingkanalen. Voorbeelden van personalisatieplatforms zijn Dynamic Yield, Evergage en Qubit.

3. Social media-analyse: AI-tools voor social media-analyse kunnen marketeers helpen om waardevolle inzichten uit sociale mediagegevens te halen. Deze tools kunnen trends identificeren, sentimentanalyse uitvoeren, influencer-analyse bieden, concurrentieanalyse uitvoeren en andere relevante inzichten verschaffen. Populaire AI-tools voor social media-analyse zijn Brandwatch, Sprout Social en Hootsuite Insights.

Het is dat ik deze blog niet veel langer wil maken, want als ik zou blijven doorvragen krijg ik niet alleen nog tientallen voorbeelden, ChatGPT helpt mij ook aan de linkjes naar de juiste websites. Dus ga er zelf ook eens mee bezig op https://chat.openai.com/ en wie weet kom je al snel tot nieuwe inzichten of kun je ook opeens een blog schrijven in 15 minuten.

Hebben we je interesse?

Waarmee kan ik jou helpen? Ik ga graag met je in gesprek om te komen tot online resultaat.

 

Hebben we je interesse?

Zoeken