Goede stagiairs, goede stagebedrijven en een goede studie

Elk bedrijf wil een goede stagiair die zelfstandig is, vooruit denkt, de armen uit de mouwen steekt én bij het bedrijf past. Net als de perfecte man (of vrouw) zijn deze stagiairs schaars en iedereen wil ze hebben in het bedrijf. De vraag is daarbij, wat wil je er als bedrijf aan doen om zo’n stagiair bij jou te laten stagelopen?

Het belang van goede stagiairs

Bij BeSite hebben we elk half jaar 2 of 3 stagiairs bij ons aan het werk. En we hebben ze graag in ons team! Niet om koffie te halen voor het hele kantoor, alhoewel zorgen voor gekookte eitjes en het uitladen van de vaatwasser wel standaard stage taakjes zijn. Nee we hebben ze nodig omdat ze ons scherp houden. Ze brengen de (nieuwste) theorie van school naar de werkvloer, ze komen met frisse en jonge ideeën en dragen bij aan de gezelligheid op de werkvloer. Maar daar moet je als stagebedrijf wel wat voor doen. De stagiair heeft een goede onboarding nodig zodat ze zich welkom voelen, weten wat er van ze verwacht wordt en weten wat ze mogen doen. Daar hebben we in de afgelopen jaren veel in geleerd en verbeterd.

Het zijn van een goed stagebedrijf

Voordat er een gesprek wordt gepland met een stagiair zorgen we ervoor dat we iets concreets en iets van toegevoegde waarde hebben voor een stagiair. Vier maanden stage lopen en iets opleveren wat vervolgens in de la verdwijnt, daar doen we niet aan. We kunnen het dan wel druk hebben, het moet ons en de stagiair wel iets opleveren. 

Daarnaast hebben we gekeken naar het inzetten van andere collega’s als stagebegeleider. Er wordt van de begeleider meer verwacht op het gebied van leidinggeven dan wanneer ze samenwerken met collega’s. Het is mooi om te zien dat de stagebegeleiders ook kritisch naar zichzelf durven kijken en de stageperiode evalueren, om bij een volgende stagiair het beter of anders aan te pakken.   

Tevens hebben we beoordelingsformulieren opgesteld voor halverwege en het einde van de stage, om zo de persoonlijke en professionele ontwikkeling van de stagiair te ondersteunen. Hierbij wordt onder meer gekeken naar waarden die passen bij BeSite zoals onderdeel willen zijn van het team. In het formulier komen de volgende thema’s terug: onder ‘Communicatie’: anderen op de hoogte houden van de status en proces en bij ‘Zelfstandigheid’ dat de stagiair zelf komt met vraagstukken, problemen en initiatief toont. Thema’s die we erg belangrijk vinden op de werkvloer. Niet alleen voor collega’s, maar ook voor stagiairs.

Onlangs heeft de stagiaire Marketing & Communicatie als onderdeel van haar stageopdracht een stagehandleiding geschreven. Een informatief document voor de onboarding, waar informatie instaat die overzichtelijk en relevant is voor een stagiair. Wat doe je bij ziekmelden, wie zijn de collega’s en wat doen ze en met welke programma’s werken we? Oja, en dat er bij de lunch een gekookt eitje erg op prijs wordt gesteld :-). 

Als hoofdopdracht heeft de stagiaire een onderzoek uitgevoerd naar een van onze websites en de communicatie richting stagiairs, waarover ze een uitgebreid advies heeft uitgewerkt. Dit sloot mooi aan bij de plannen die er al waren om onze websites en vacatures onder handen te nemen. Het fijne is dat er hierbij niet alleen gekeken wordt vanuit het bedrijfsleven naar een stagiair, maar we ook de opvattingen en kijk hebben gekregen van een stagiair naar het bedrijfsleven. Kennis die we graag direct toepassen om zo beter toekomstige stagiairs en medewerkers te bereiken.

Een goede studie

Vorige week ben ik, Tanja, aangesloten bij een werkveldbijeenkomst van de Economische opleidingen van het Graafschap College. Een mooie kans om met elkaar in gesprek te gaan over wat het werkveld van stagiairs nodig heeft en wat de ervaring is van de huidige stagiairs. 

Tijdens deze bijeenkomst zijn er enkele dilemma’s besproken waar er in het onderwijs tegenaan wordt gelopen. Denk bijvoorbeeld aan het vraagstuk hoe er het beste hybride onderwijs gegeven kan worden waarbij er meer wordt samengewerkt met het bedrijfsleven. Hoe zien wij als bedrijven dit en wat zouden we zelf kunnen aanbieden aan het onderwijs? 

Met zes jaar werkervaring als docent, mentor en stagebegeleiding in het MBO onderwijs heb ik een duidelijk standpunt hoe onderwijs en werkveld zich kunnen verenigen om ervoor te zorgen dat studenten beter voorbereid zijn wanneer ze aankloppen bij stagebedrijven. Dit ligt niet alleen bij het onderwijs, ook het werkveld zal hierin zijn tijd, aandacht en opdrachten moeten investeren willen we met onze toekomstige collega’s goed kunnen samenwerken. 

Een voordeel van het naar school halen van bedrijven is dat bedrijven al eerder contact hebben met studenten met talent die ze graag als stagiair willen aannemen. Zie het als krenten uit de pap halen voordat ze geserveerd worden. Er worden meer werkveldbijeenkomsten verwacht om zo de banden warm te houden en we zijn benieuwd naar het vervolg.

En dan nu? Voor het komende half jaar hebben we al twee veelbelovende stagiairs aangenomen waar we ons op gaan richten en zijn we op zoek naar nog twee stagiairs. 

Meer weten? Check https://www.werkenbijbesite.nl/ of neem contact met ons op.

Tanja Holtermann – Project Manager

Hebben we je interesse?

Waarmee kan ik jou helpen? Ik ga graag met je in gesprek om te komen tot online resultaat.

 

Hebben we je interesse?

Zoeken