Februari 2024

Aanpassingen afgelopen maand:

  • Aangeleverde synoniemen bij bepaalde vragen toegevoegd om de vindbaarheid van de vragen te vergroten. 
  • We hebben nagedacht over een andere indeling van de Support Portal. Hierbij hebben we in verschillende stappen toegewerkt naar een aangepast ontwerp.

Er staan op dit moment 685 FAQ vragen online.

Zoeken