De geluksmeter vormt de ideale basis om arbeidsgeluk te begrijpen en te verhogen.

Geluksmeter Kaak Group

Kaak group heeft het verhogen van geluk bij de medewerkers als doel gesteld. Geluk is bij hen een belangrijk onderdeel van beleid en strategie. In samenwerking met Happiness Lab hebben we de Geluksmeter ontwikkeld. In de vorm van een responsive website krijgen medewerkers toegang tot verschillende stellingen. Iedere medewerker kan deze stellingen anoniem beantwoorden. Aan de hand van de antwoorden kan het geluk van de teams, afdelingen of de gehele organisatie in kaart worden gebracht.

Gegevens worden vertrouwelijk behandeld

De antwoorden die de medewerkers via de geluksmeter achterlaten worden anoniem verwerkt. Zo weten de werknemers zeker dat er vertrouwelijk wordt omgegaan met de gegevens.

Responsive website

Op basis van wetenschappelijk onderzoek heeft Happiness Lab een selectie gemaakt van de belangrijkste vragen om het geluk in kaart te brengen. Deze vragen hebben wij in de techniek van de app verwerkt. Het resultaat: een responsive website waar de medewerkers van Kaak eenvoudig toegang krijgen tot de stellingen.

Arbeidsgeluk direct inzichtelijk

De medewerkers vullen elke maand een aantal stellingen in. Dat kan op de smartphone, tablet of desktop. De app maakt in de backend inzichtelijk hoe de teams en afdelingen scoren op arbeidsgeluk. De geluksmeter vormt zo de ideale basis om arbeidsgeluk te begrijpen en te verhogen.

Flexibele werkmethode zorgt voor prachtig eindproduct

We hebben de geluksmeter volgens de SCRUM methodiek ontwikkeld. De kern van SCRUM zijn de sprints van twee weken. Na elke sprint hebben we een werkbaar product opgeleverd. Dit (deel) product is iedere keer beoordeeld door de medewerkers van Kaak en uitgebreid getoetst op basis van de psychologie door Happiness Lab. Gaandeweg het project ontstonden nieuwe ideeën, door de flexibele methodiek hebben we veel van die ideeën mee kunnen nemen in de ontwikkeling. Hierdoor hebben we een prachtig eindproduct opgeleverd dat aansluit op de wensen van de (eind)gebruiker.

Aandacht voor gezondheid op de werkvloer bestaat al geruime tijd. Bij geluk is dit (nog) niet het geval, aangezien tot voor kort gedacht werd dat het onmogelijk was om het met meetbare waardes in beeld te brengen. Internationale wetenschappelijke studies hebben aangetoond dat geluk zeker meetbaar en van invloed is op het dagelijks leven van medewerkers. Als sociaal en innovatief familiebedrijf wilden we hier bij Kaak dan ook meer aandacht aan besteden. Om inzicht te krijgen in het arbeidsgeluk binnen onze teams is het belangrijk op regelmatige basis te monitoren. Geen paginalange vragenlijst, maar maandelijks een eenvoudig en snel in te vullen meetinstrument. De door BeSite voor ons op maat gemaakte ‘geluksmeter’ is niet alleen gebruiksvriendelijk, maar waarborgt daarbij de anonimiteit en veilige opslag van de verkregen data.

Wendi Ros | Kaak Group

Dit project is een prachtig voorbeeld van waar nauwe samenwerking tussen een gedreven klant, betrokkenheid van een domeinspecialist en technische knowhow van een internetbureau toe kunnen leiden. Door samen op te trekken hebben we een product geleverd waar iedereen enthousiast over is. Dit volgens planning, binnen budget en met volop ruimte om tijdens het ontwikkelproces nieuwe inzichten een plek te geven in het eindproduct.

Jurgen Rutgers | BeSite

Inspiratie gekregen?

Vul dan je e-mailadres in en ik mail je voor een afspraak.

Heb je een innovatief idee dat je wil laten uitwerken tot een app of applicatie?

Vraag naar de mogelijkheden