Wij hebben AT Techniekopleidingen geholpen met een het ontwikkelen van een nieuwe contentstrategie

AT Techniekopleidingen

AT Techniekopleidingen is een bedrijfstakschool voor de metaalbranche, die studenten opleidt van niveau 1 t/m 4 waarbij AT Techniekopleidingen de praktijk verzorgt en het Graafschap College de theorie. Daarnaast houden zij zich bezig met om-, bij- en herscholing van zittend personeel en zij-instromers. Om al deze doelgroepen te benaderen is AT Techniekopleidingen actief op social media. Wij hebben samen met AT Techniekopleidingen een strategie bedacht om de doelgroepen met de juiste boodschap aan te spreken via de juiste kanalen. 

 

Het is erg belangrijk om scherp te hebben voor welke doelgroep de content wordt ontwikkeld, om dit duidelijk in kaart te brengen zijn we gestart met een persona workshop. Tijdens de workshop hebben we kritische vragen gesteld en aan de hand hiervan persona’s (doelgroepprofielen) opgesteld. Dit was het vertrekpunt voor het opstellen van de strategie.

We hebben samen met AT Techniekopleidingen een visuele Persona opgesteld, waardoor de doelgroep gaat leven in je hoofd. Dit helpt om de juiste keuzes te maken bij het creëren van content. De doelgroep doorloopt meerdere fases van de Customer Journey. We hebben samen met AT Techniekopleidingen gekeken naar deze fases en zullen per bericht gaan bepalen in welke fase zich de doelgroep op dat moment bevindt. De boodschap die je wilt overbrengen sluit dan goed aan bij de doelgroep en zal daardoor meer impact hebben. 

Nadat duidelijk werd wie de doelgroepen zijn die AT Techniekopleidingen wil gaan bereiken. Was het mogelijk om te gaan kijken op welke kanalen deze doelgroepen zich bevinden. Ze gaan nu per kanaal één specifieke doelgroep bereiken. Hierdoor zal de boodschap beter aansluiten bij de doelgroep en zullen zij zich sneller aangesproken voelen en overgaan tot een actie.

Mijn naam is Ingrid Roes-te Brake en ik werk bij AT Techniekopleidingen waar ik verantwoordelijk ben voor financiën en HRM. We willen onze social media gestructureerder en vakkundiger inzetten voor het benaderen van onze klanten/doelgroepen. Dit kunnen wij niet alleen, maar hiervoor hebben wij de hulp ingeschakeld van een deskundig bureau. BeSite heeft als partner onze website ontwikkeld, vandaar dat we voor het inzetten van social media ook bij hun uitkwamen. Middels een persona workshop werden de 3 hoofddoelgroepen gedefinieerd. Het viel mij hierbij op dat BeSite kennis van zaken heeft en goed weet te luisteren naar de wensen van de klant. Je merkt dat BeSite een Achterhoeks bedrijf is want ze kennen veel van onze lidbedrijven. Uit de persona workshop kwamen als doelgroepen naar voren; de VMBO leerling, ouders VMBO leerling en de werkplaatschef. Iedere doelgroep kent zijn eigen benadering. De VMBO leerling benader je via Instagram, de ouders via facebook en de werkplaatschef via LinkedIn. Opvallend vond ik dat BeSite voor iedere doelgroep de juiste, pakkende tekst wist te schrijven. Ook krijgen we begeleiding vanuit BeSite zodat we alles zelf professioneel kunnen 'posten' om AT Techniekopleidingen onder de aandacht te brengen.

Ingrid Roes-te Brake | AT Techniekopleidingen

Samen met AT Techniekopleidingen zijn we aan de slag gegaan met het ontwikkelen van een contentstrategie die aansluit bij de doelgroepen die zij willen bereiken. Om tot een strategie te komen, hebben we een leuk traject beleefd samen met Ingrid en een aantal van haar collega’s. We zijn eerst begonnen met het achterhalen van de belangrijkste doelgroepen. Deze doelgroepen zijn de basis geworden voor het opstellen van de strategie. Nu de strategie is bepaald gaan we aan de slag met het schrijven van content. We gaan AT Techniekopleidngen hier een aantal maanden mee helpen, met als doel dat zij dit uiteindelijk zelf kunnen oppakken.

Arjan Vieberink | BeSite

Digitaal koffie drinken?

Ik denk graag met je mee, dus neem contact op dan bel ik je voor een afspraak.

Neem contact op

Wil je een gratis online marketing plan voor meer online resultaat ?

Daag ons uit